22-06-2017

Grondwettelijk Hof vernietigt "Turteltaks" (persbericht betreffende het Arrest 83/2017)

http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-083n-info.pdf

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse energietaks omdat de heffing de bevoegdheidverdelende regels schendt. Er bestaat immers al een federale belasting op het elektriciteitsverbruik en het Vlaamse Gewest mag op dit verbruik geen nieuwe belasting heffen. De gevolgen van de vernietigde bepalingen worden evenwel gehandhaafd voor de heffingsjaren 2016 en 2017 om rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden te vermijden.

Het arrest 83/2017 is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof

www.grondwettelijk-hof.be (http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-083n.pdf).

 

 

Grondwettelijk Hof - Cour constitutionnelle