22-03-2017

Niet meer dan Simpel: Ruimtelijk Structuurplan Volgen

holle weg aan StTrudoledeke

 

 

UIT HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BRUGGE:

Toerisme en recreatie:

informatief deel: Pagina 177(jaar 2016):

 Brugge wordt omringd door kwalitatieve open ruimte, met aantrekkelijke fiets en wandelroutes. Bovendien bieden de talrijke kanalen en watervlakken mogelijkheden voor waterrecreatie.

 

Richtinggevend deel:

Niet het beschikbaar zijn van goedkope open ruimte, maar omgevingskwaliteiten worden in toenemende mate belangrijke factoren voor (locatiekeuzes bv: tewerkstelling) (ook andere zoals parking dus: in zeer slechte omgeving: bewoning//verkeerstechnisch rampzalig.)

Behoud stedelijkheid= investeren in de te herwaarderen gebieden (vb station/eiland met parking)

((Makkelijk te realiseren grintparking in ‘renderend gebied’ terwijl anderen gebieden leegstaan: parking Steenbrugge.))

P23: naast kwaliteitswoningen dient aandacht te gaan naar kwaliteit van de omgeving. Omgevingselementen zoals GROEN EN RECREATIE winnen aan belang. Vooral aan de aanwezigheid VAN  GROEN wordt veel  belang  gehecht.

Wenst men de stad aantrekkelijk  te houden, dan moet aan die behoefte antwoord gegeven  worden, door de GROENE GORDEL , en GROENE ENCLAVES IN HET BEBOUWDE WEEFSEL, MAXIMAAL  TE Vrijwaren en te Behouden.

 

tekst GRS -plan Brugge Richtinggevend deel