geen ondertekeningen

Iedereen heeft recht op een degelijk pensioen

De Belgische regering heeft, in het raam van haar begrotingsbesprekingen, ingrijpende maatregelen aangekondigd voor de pensioenopbouw van oudere werklozen.

PETITIE

Wij

Oudere werklozen op het einde van de beroepsloopbaan

constateren

Oudere werklozen worden, omwille van hun precaire situatie op de arbeidsmarkt, beschermd. De opbouw van de pensioenrechten wordt berekend op basis van het laatst verdiende loon.
De regering stelt voor om die berekening na 1 jaar werkloosheid niet meer op basis van het laatste loon te berekenen, maar op basis van een minimum loon.
Hierdoor verhoogt het armoederisico voor oudere werklozen op de pensioenleeftijd aanzienlijk.

en verzoeken

Er moet een grondige analyse worden gemaakt van de verhoging van het armoederisico op korte termijn bij gepensioneerden die tot de groep van oudere werklozen behoren. Een en ander moet, zoals door de Pensioencommissie werd gesteld, in een ruimere overgangsregeling worden bekeken. Pensioenhervormingen op de langere termijn worden immers niet opgelost tijdens een begrotingsconclaaf.

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

Geen ondertekeningen gevonden