geen ondertekeningen

Societale Proactievering Senioren

Officiële ondersteuning van initiatieven om senioren societaal te proactieveren.

PETITIE

Wij

Proactieve burgers, bereid om mee te werken aan een societale transitie van de samenleving ...

constateren

De systemische oplossingen van de huidige crisistrends in Vlaanderen, en wereldwijd, vragen een proactieve participatie van zoveel mogelijk burgers, niet in het minst van de senioren, in de mate dat zij beschikken over materiële middelen en gezondheid.

en verzoeken

De bevoegde instanties alle relevante faciliteiten te verlenen aan de senioren om hen te laten bijdragen tot het vinden en concreet toepassen van initiatieven van societale vernieuwing, ook in het buitenland, vooral daar waar de crisis het hardst toeslaat. Zie meer op www.globplex.com/gvl/kyr.gvl/

Deze petitie heeft status ingetrokken en is daarom niet ondertekenbaar.

Geen ondertekeningen gevonden