Doneer en maak deze site mede mogelijk

Als het gaat om gulheid voor goede doelen staan Vlamingen in de Europese top 5.

Petitie.be is is een particulier initiatief van de Belgische VZW Meer Democratie en werkt zonder overheidssubsidie en zonder winstoogmerk. Wij zijn afhankelijk van particuliere giften, de inzet van vrijwilligers en sponsoring door bedrijven.

Wij kunnen uw donatie daarom zeer goed gebruiken.

Elke donatie is meer dan welkom! Klik hier: www.meerdemocratie.be/doneer

Nog beter is het om ons regelmatig te steunen met een doorlopende opdracht. Deze kunt u hier downloaden. Vul hem in en stuur hem retour aan uw bank of aan:

Meer Democratie
Koetsweg 13
B - 3010 Leuven

Hartelijk dank voor uw steun. Dankzij mensen als u kunnen wij ons werk blijven doen!

Blijf op de hoogte
U kunt zich gratis abonneren op de e-nieuwsbrief van Meer Democratie. Dan ontvangt u eens per maand nieuws en interessante achtergrondartikelen over democratische vernieuwing en directe democratie.