29 ondertekeningen

Invoering van BURGERJURY's

Meer_democratie_illustratie_petitie_burgerjury_s

Een democratische samenleving met meer transparantie en burgervertegenwoordiging: de invoering van BURGERJURY'S.

België is een particratie, geen democratie! ‘Verkiezen van leiders’ verwar je best niet met werkelijke ‘democratie’.

Daarom roept deze petitie op om de rol van de burgers in het politieke proces te verruimen.
Want democratie werkt slechts indien:

a) de burgers weten waar ze zich politiek voor engageren. Dit kan enkel met volledige transparantie en betrouwbare informatie.
(Momenteel is informatie zoals die ons aangereikt wordt door reguliere media, de financiële en politieke wereld, het onderwijs e.a. vaak onvolledig, ondoorzichtig, niet verifieerbaar en partijdig.)
b) de burgers zelf kunnen beslissen via bindende referenda op burgerinitiatief.
(Momenteel beslissen de partijen die aan de macht zijn alles en zijn de burgers en de oppositie machteloos.)

Daarom, om MEER TRANSPARANTIE te scheppen op alle domeinen van het openbaar leven, om een BETERE BURGERVERTEGENWOORDIGING te garanderen binnen onze democratische instanties en de burgers aan BETERE INFORMATIE te helpen, verzoeken wij de regering dringend tot het legaliseren van verschillende soorten BURGERJURY’S om de bevolking te vertegenwoordigen. Deze burgerjury's zijn volledig onafhankelijke burgerpanels onder toezicht van en voorbereid door de burgers zelf*.

Let wel: het is de bedoeling dat de burgers steeds zeggenschap behouden over elke ultieme beslissing (initiatief- en referendumrecht) en dat hen, zoals in Zwitserland, een brochure ter hand gesteld wordt die de verschillende standpunten samenvat en dat ze bij elke stemming recht hebben op meerdere voorafgaandelijke debatten.

*Burgerjury’s zijn een afspiegeling van het volk op kleinere schaal. De deelnemers worden uit het bevolkingsregister geloot. Een stuurgroep, volledig onafhankelijk van de autoriteiten, neemt de organisatie op zich. De deelnemers hebben het recht beroep te doen op experten en tegenexperten, zelfs op mandatarissen en al wie hen kan bijstaan om zich een juist oordeel te vormen over de antwoorden die een gegeven probleem vereist.

PETITIE

Wij

Belgische burgers,
die ons politiek model als verouderd en ondoelmatig beschouwen, een model dat ons tot de gevangenen maakt van een systeem en ons van elke macht berooft,

constateren

het acute gemis aan transparantie op alle domeinen van het openbare leven, het chronische gemis aan objectieve informatie en de afwezigheid van vertegenwoordiging en van wetgevende beslissingsmacht van de burgers, nochtans absolute noodzakelijkheden in een DEMOCRATIE.

en verzoeken

om de oprichting van burgerpanels (burgerjury’s), samengesteld uit gelote burgers om een betere vertegenwoordiging van de bevolking te verkrijgen, met een mandaat beperkt in de tijd en beperkt tot één onderwerp.
Deze jury’s dienen eerst en vooral de pandemische problemen te bestuderen die voortkomen uit het gemis aan transparantie en representativiteit van onze gemeenschappen en te maken hebben met
- de onpartijdigheid (zonder taboe!) van de openbare media
- de strikte reglementering van het lobbyen
- de regels van goed bestuur
- de invoering van een door loting aangeduide senaat die, naast het verkozen parlement, de burgers vertegenwoordigt
- het ter discussie stellen van onze onderwijsinstellingen om ze meer open, levend, democratisch te maken.

Zij brengen hun medeburgers op de hoogte van de weerhouden voorstellen, alsook het parlement, dat er rekening dient mee te houden.
Het invoeren van deze maatregels zal de burgers de mogelijkheid geven om zich in vertrouwen en met kennis van zaken uit te spreken tijdens de stemmingen, die steeds vergezeld gaan van een verklarende brochure en van openbare debatten. Het hoofddoel van de verenigingen in wier naam wij deze petitie lanceerden blijft immers de erkenning van het initiatiefrecht en het bindend burgerreferendum.onderteken de petitie Invoering van BURGERJURY's.We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Bezig met opslaan van uw ondertekening...

Ajax-loader

Bij drukte op petitie.be kan dit enige momenten duren. Nadat uw ondertekening is opgeslagen ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Om uw ondertekening definitief te maken klikt u op de link in deze e-mail en bevestigt u uw ondertekening.
 • 3 maanden geleden Hendrik Maryns Haarlem
 • ongeveer 1 jaar geleden Andy Van den Bosch Sint-Niklaas
 • meer dan 1 jaar geleden Carl Van Overberghe Mechelen
 • meer dan 1 jaar geleden Yves Geltmeyer La Louvière
 • meer dan 1 jaar geleden M Smeets Antwerpen
 • meer dan 1 jaar geleden Bart Vanraes Sint-Niklaas
 • meer dan 1 jaar geleden Geert Van Hout Sint-Dorotheastraat 15, 9040 Gent
 • meer dan 1 jaar geleden Christophe Calis Watermaal-Bosvoorde
 • meer dan 1 jaar geleden Jean Biskup België, Gent, Grensstraat 286
 • meer dan 1 jaar geleden Overmeer Danielle Dendermonde
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden Hilde Vanborm 9031 Gent
 • meer dan 1 jaar geleden Taha Posman Gent
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden André Posman Gent gepensioneerd leraar geschiedenis
 • meer dan 1 jaar geleden I. Dilkova Deinze
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden Jeroen De Caesemaeker Lievegem Particratie-hater, democratie-liefhebber
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden Ivar Hermans Kortenberg - Erps-Kwerps ambtenaar
 • meer dan 1 jaar geleden Eric Van de Putte De Pinte
 • meer dan 1 jaar geleden Bert Penninckx Pellenberg
 • meer dan 1 jaar geleden Mon Celis 3210 Lubbeek
 • meer dan 1 jaar geleden anoniem
 • meer dan 1 jaar geleden David Joëts Gent
 • meer dan 1 jaar geleden Guido De Bruyker Gent
 • meer dan 1 jaar geleden Danny Perdaen Antwerpen