Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden

"1.212 signatures"

Wij vragen om een minimale afstand van 1500 meter te respecteren tussen windturbines en plaatsen waar mensen wonen en/of werken. Wij zijn niet tegen groene energie op zich, maar elke technologie heeft zijn eigen plaats en dit mag niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de omwonenden.

Pétition

Nous

Mensen met een hart voor Vlaanderen en zijn inwoners

 

Observation

dat ervaring in Vlaanderen, Belgie en het buitenland leert dat windturbines veel overlast veroorzaken in hun directe omgeving wegens ondermeer: - slagschaduw- en geluidshinder voor de omwonenden - gezondheidsproblemen bij de omwonenden - waardevermindering van de huizen in de directe omgeving - visuele vervuiling van de omgeving - negatieve impact op fauna en flora

 

et requête

  1. dat, met onmiddellijke ingang, bij de inplanting van elke windturbine een straal van minimaal 1500 meter gerespecteerd wordt tot plaatsen waar mensen wonen en/of werken,

  2. dat de gezondheids- en andere overlastklachten die de huidige windturbines veroorzaken serieus worden genomen en terdege en onafhankelijk worden uitgezocht en opgelost,

  3. dat er een breed maatschappelijk debat komt over de impact van windturbines op hun omgeving,

  4. dat de bestaande subsidieregelingen herbekeken worden en er een halt wordt toegeroepen aan de oversubsidiëring van windturbines met geld van de belastingsbetaler.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Histoire

Signatures